آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل ستاره دهقانی
S3 : 07:42:50 | com/org
ستاره دهقانی 
 
 
مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم طُ به قدر مژه بر هم زدنی  
تهران  
۱۲ تیر ۱۳۹۷