تیوال ستاره خدک | دیوار
S3 : 19:57:00
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
خواب دیدم دختری دارم به نام خاطره
چشمهایش رنگ دریا موی مواجش سیاه
پنج یا شش ساله بود
در میان دشت گل
میدوید و نم نمک با خنده اش
غصه های قلب من را می زدود.
.
دخترم با دستهای کوچکش
یک جهان آرامش و عشق و امید
هدیه می آورد وقتی میرسید
در کنارم می نشست و با کلام دلنشین
بر وجود خسته من جان تازه می دمید.
.
ناگهان بادی وزید
دخترم ترسید از هو هوی باد
تا ... دیدن ادامه » در آغوشش گرفتم چشمهایم باز شد
دشت گل، چشمان آبی، موی مواج سیاه
از کنارم رفته بود
هر چه دیدم خواب بود
خواب رفت و دختر من را ربود.
.
وای بی اندازه میخواهم تورا
دختر جا مانده در خوابم بیا
لحظه ها را میشمارم تا دوباره دیدنت...
instagram.com/shab__setareh
رضا غیوری، پانیذ نیک و mazdak این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید