آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فاطمه زارع | دیوار
S3 : 16:44:42 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
نقطه‌ای بود از نمایش که من واقعا با خودم رو به رو شدم‌
و احساس کردم پنجاه پنجاه برای من، ماجرای بودنه... رنجِ بودن... زندگی.‌

"بازی می کنیم تا زنده بمونیم
زنده بمونیم تا به بازی بگیریمون
به بازی بگیریمون تا به حد مرگ شکنجه بشیم
به حد مرگ شکنجه بشیم که زنده بمونیم
زنده بمونیم تا هر لحظه بارها بمیریم...‌'"

قیصر می‌گه‌
مردن چه قدر حوصله می‌خواهد‌
بی‌آن‌که در تمامی عمرت‌
یک روز‌
یک نفس‌
بی‌حس مرگ زیسته باشی