آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل شقایق شعبانی
S3 : 20:15:04 | com/org
شقایق شعبانی  
مدیر تولید/مجری طرح تئاتر 
 
کارگردان نمایش افرا یا روز می‌گذرد نوشته بهرام بیضایی.۱۳۹۵سالن باران کارگردان نمایش ۱۲۳۰-۱۳۹۶ سالن باران کارگردان نمایش وقتی همه خوابیم نوشته بهرام بیضایی(اجرای صحنه ای فیلمنامه)۱۳۹۶پردیس تئاتر شهرزاد مدیر تولید و مجری طرح نمایش گزارش وضع هوا.تئاترشهر1 
 
۱۵ آبان ۱۳۹۷