آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل عمو فرهاد قصه ها
S3 : 20:26:12 | com/org
عمو فرهاد قصه ها 
بازیگر و‌کارگردان تئاتر ... گهگاهی هم نوشتن نمایشنامه 
تئاتر،شعر،دکلمه،سینما،بازیگری،کارگردانی و نوشتن  
روزگاری عاشق تئاتر بودم  
عمریست که در پی هیچ می گردم  
تهران / تهران  
۲۴ اسفند ۱۳۹۲