آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل شاهین
S3 : 21:25:36 | com/org
شاهین 
هنرجوی کارگردانی
کارشناسی  
مهندس عمران 
سفر؛ در طبیعت، در شعر، در داستان، در انسان و ....  
Instagram ID: @Shaahingram / Telegram: @Shaahinhf / چون عاقبت کار جهان نیستی است... انگار که نیستی، چو هستی خوش باش...  
تهران / تهران  
۰۱ دی ۱۳۹۶