تیوال | پروفایل شبنم بانو
S3 : 13:41:15
شبنم بانو 
اقتصاد
کارشناسی  
علامه 
کارمند 
تئاتر، نقاشی، موسیقی و عکاسی 
تهران / تهران  
۰۳ شهریور ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
اصل ۴۴ قانون اساسی | ۵★ زیبا | ۵★ کات داگ | ۵★ لانچر ۵ | ۱★ سیزیف | ۱★ شاهنامه آخرش خوشه؟ | ۵★ حذف به قرینه‌ی معنوی | ۵★ پروانه الجزایری | ۵★ کمیته نان | ۱★ ملاقات | ۱★ غلامرضا لبخندی | ۱★ بالستیک زخم | ۵★ موی سیاه خرس زخمی | ۱★ استیو جابز | ۳★ پروانه الجزایری | ۵★ نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم | ۱★ پسران تاریخ | ۱★ سماعی زاده | ۱★ تو با کدام باد می روی؟ | ۱★ بی پدر | ۱★ صعود مقاومت پذیر آرتور و اویی | ۱★ ولپن | ۱★ و چند داستان دیگر | ۵★ پنج ثانیه برف | ۱★ مرگ هوتن | ۱★ بیست هزار فرسنگ زیر دریا | ۱★ اگر | ۱★ ادامه مطلب ... | ۱★ خروج اضطراری | ۱★ پرسه های موازی | ۵★ آوازه خوان طاس | ۱★ بحث داغ فرهنگی | ۱★ همه چیز درباره آقای ف | ۵★ ایران استرالیا | ۱★ زورو محاکمه می شود | ۱★ دورهمی زنان شکسپیر | ۱★ ماضی استمراری | ۱★ موسیقی-نمایش ترانه‌های محلی | ۱★ بالستیک زخم | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
من | ۱★ امروز | ۱★