تیوال | پروفایل Shahrzadtour
S2 : 04:53:22
Shahrzadtour 
مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
کارشناسی ارشد  
راهنما گردشگری فرهنگی 
 
تهران  
۰۱ آبان ۱۳۹۳