تیوال | پروفایل Shahrzadtour
S3 : 07:32:20
Shahrzadtour 
مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
کارشناسی ارشد  
راهنما گردشگری فرهنگی 
 
تهران  
۰۱ آبان ۱۳۹۳