تیوال | پروفایل شایان
S3 : 19:22:51
شایان 
موسیقی
کارشناسی  
 
موسیقی. نمایش. سینما (هنررررررررررر) 
تهران / تهران  
۲۸ مهر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
بالاخره این زندگی مال کیه؟ | ۵★ صدای آهسته برف | ۵★ فاوست | ۵★ سیستم گرون هلم | ۳★ هوموریباس | ۵★ پروانگی | ۵★ قرار | ۳★ تیغ و استخوان | ۳★ سنگ ها در جیب هایش | ۵★