تیوال شیدا رضوانیان | دیوار
S3 : 06:42:02
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
یک اجرا متفاوت که به شدت توصیه میشه دیدنش
بابک، میترا و سعیده شریفی این را خواندند
Leon S. Kennedy این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید