آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل shima zamani
S3 : 23:02:45 | com/org
shima zamani 
حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد  
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی 
 
تهران  
۱۳ اسفند ۱۳۹۲