آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل شیرین عباسی
S3 : 17:58:09 | com/org
شیرین عباسی 
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دکتری  
تحلیلگر 
ادبیات-تاتر 
علاقه مند به نمایشنامه های ایرانی 
تهران / تهران  
۰۶ آذر ۱۳۹۱