تیوال | پروفایل شیرین میرزانژاد
S3 : 14:02:58
شیرین میرزانژاد 
حقوق
کارشناسی ارشد  
تربیت مدرس 
مترجم و دستیار کارگردان گروه تئاتر اگزیت 
طبیعت و حیات وحش، زبان‌های خارجی 
همکاری با گروه تئاتر اگزیت از سال ۱۳۹۲ تا امروز 
تهران / تهران  
۱۱ آبان ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مطرب | ۵★ بوف کور | ۵★ شازده‌ کوچولو | ۵★ هملت در روستای مردوش سفلی | ۵★ یک خاطره، یک مونولوگ، یک فریاد و یک نیایش | ۵★ مهاجران | ۵★