کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | شیرین درباره نمایش مختلف الاضلاع: ما مردم رو با اشتباهاتشون می کِشیم. شما مردم رو با اشتباهاتشون می کُشی
S3 : 02:13:52 | com/org
شیرین
درباره نمایش مختلف الاضلاع i
ما مردم رو با اشتباهاتشون می کِشیم. شما مردم رو با اشتباهاتشون می کُشید.(فرانسیسکو گویای نقاش خطاب به کشیش)