تیوال | شکوه حدادی درباره نمایش سلام و خداحافظ: مامان وسط اینهمه آشغال گم شد . *************************
S2 : 12:32:24
مامان وسط اینهمه آشغال گم شد .

*************************
گفتم برخیز و بدرخش

************************
این یکنواختی رو می شکنم

***********************
قیافت تغییر کرده
این نفرتته که تغییر نکرده