تیوال | شکوه حدادی درباره نمایش افعال بی‌قاعده: ولی ، اما ، اگر ممنوعه اینجا ****** یادت
S2 : 07:40:52
ولی ،
اما ،
اگر
ممنوعه اینجا

******
یادت باشه
من پلیس خوبه ام