تیوال | شکوه حدادی درباره نمایش افعال بی‌قاعده: ولی ، اما ، اگر ممنوعه اینجا ****** یادت
S3 : 03:10:34
ولی ،
اما ،
اگر
ممنوعه اینجا

******
یادت باشه
من پلیس خوبه ام