تیوال | پروفایل شیوا شاه محمدی
S3 : 00:53:18
شیوا شاه محمدی 
Journalism and Mass Communications
کارشناسی ارشد  
کارشناس ارتباطات 
 
تهران / تهران  
۰۲ آبان ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
آبی مایل به صورتی | ۵★ آخرین نامه | ۵★