تیوال سیما | دیوار
S2 : 04:57:36
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
سیما
درباره نمایش سه جلسه‌ی تراپی i
برای هر روز فقط سه ردیف باز بوده؟؟ که 10 دقیقه ای پرشد. بقیه ردیف ها چی؟ چجوری می تونم بلیط تهیه کنم :(
شکیبا این را خواند
سایت گیشه
۲۳ خرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید