آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال عبدالرحمن عزیزی | دیوار
S3 : 11:37:23 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
تکمله¬ای کوتاه:
فارِس باقری

همۀ ما، نمایشنامه¬نویسی را خوب بلدیم، اما یادمان رفته است. پس ما می¬نویسیم تا به یاد بیاوریم.
بنیاد نمایشنامه بر زمان است. «زمان» ی که وقتی آغاز می¬شود، هرگز به پیش از خود بازنمی¬گردد. زمانی که هر چقدر جلو می¬رود، سویۀ هولناک¬تر و ویرانگرتری پیدا می¬کند. شاید به همین دلیل است که این همه با زندگیِ آدمی همبسته است. آدمی، آن هنگام که در زهدانِ مادر، می¬زید- در فضایی شناور و بدون زمان- فهم و درکی از مقولۀ زمان ندارد. اما زمانی که با تولدش پای به جهان می¬گذارد، یکباره مکانی (زهدان) را ترک می¬کند و در زمانی تازه (زندگی) قرار می¬گیرد. برای همین، آدمی از همان آغاز و با تولد و زندگیش، مدام با زمان درگیر است. چون در زمان زندگی می¬کند، در زمان به پیش می¬رود، در زمان زیست می¬کند و در زمان، زندگی را می¬میراند. اما در بطن همین زمان، ناگزیر از زندگی با «دیگری» است. برای همین، به باور من، نمایشنامه، قرار دادن آدمی در موقعیتِ هستی¬اش و در ارتباط با دیگری معنا پیدا می¬کند. این «دیگری» همیشه با آدمی است، از تولد تا مرگ. آدمی بدون «دیگری» نمی¬تواند زندگی کند. با «دیگری» به دنیا می¬آید، با «دیگری»، زندگی می¬کند، با «دیگری» کار می¬کند, با «دیگری» عاشق می-شود و با «دیگری» جدایی و زندگی را تجربه می¬کند. آدمی تنها در مرگ تنهاست.
ما، همگی، نمایشنامه را خوب بلدیم، اما یادمان رفته است. پس می¬نویسیم تا به یاد بیاوریم، می نویسیم تا آن زمانِ تباه ... دیدن ادامه ›› با «دیگری» و آن زمانِ زیسته «دیگری» را دوباره برای لمحه¬ای بازیابیم. می¬نویسیم تا برای دقایقی، زندگی یک آدم یا چند آدم را دوباره بازیابیم و در آن تامل کنیم. برای همین، نمایشنامه آن¬قدر به زندگیِ آدمی نزدیک است. گویی، هر آدمی، یک نمایشنامه است. هر کس و هر آدمی که تنها یکبار زندگی کرده باشد، می¬داند که می¬تواند نمایشنامه¬ای بنویسد. چرا که آدمی باید مدام به یاد بیاورد. تنها مردگانند که نمی¬توانند چیزی به یاد آورند.
ما می¬نویسیم تا رنج ها و شادی¬هایِ خود و مردمان سرزمینمان را به یاد آوریم. لبخند و گریه آن آدمی که کنارمان زیسته و ناگهان از کنارمان رخت بربسته است. می¬نویسیم تا برای لمحه¬ای، دقیقه¬ای دوباره او را زیر آن نور لرزانِ صحنه، ببینم و دوباره با او گفتگو بزنیم. نمایشنامه سخن گفتن ما با «دیگران» و گذشتگانمان در اکنونِ ماست. مکالمۀ ماست با فرهنگ و زیست و آلام و دردهایِ ملتی که در بسترِ فرهنگی بزرگ زیسته است و در این زیست، فراز و فرودهای بسیاری را از سرگذرانده است. نمایشنامه، هنر زندگان است تا به چیزها را که ناگهان از زندگیمان غیب شده¬اند، دوباره به یاد آوریم و به قول آن بزرگ: « نوشتن، بیرون زدن از صفِ مردگان است.»
ما می نویسیم تا بدانیم بر ما چه رفته است؟ می نویسیم تا یادمان بیاید که چه کسی بودیم و اکنون چه هستیم و چه کرده ایم و چه خواهیم کرد. می¬نویسیم تا یکبار دیگر، زندگی را برای آنی در آغوش بگیریم. زندگی که برای زمان¬های زیادی از ما دریغ شده یا از همدیگر دریغ کرده¬ایم. می¬نویسیم تا «دیگری» را دوباره بازیابیم، بی¬هیچ کینه¬توزی و بی¬هیچ واهمه و هول و ولایی. می¬نویسیم تا به یاد بیاوریم، که به رغم تاریخ، در مسیر پرتلاطمِ فرهنگ و تمدن، با چه تاریکی¬ها و دهشت¬ها و فروبستگی¬هایی روبرو بوده¬ایم. می¬نویسیم تا خودمان با خودمام روبرو شویم. انگار یکباره در مقابل آیینه¬ای ایستاده باشیم و ناگهان درون آیینه با یک بیگانه روبرو شده باشیم. می¬نویسیم تا غریبه و بیگانه¬ای که درونِ آیینه به ما خیره شده است را به گفتگو واداریم.
آری. همۀ ما، نمایشنامه¬نویسی را خوب بلدیم، اما یادمان رفته است. می¬نویسیم تا به یاد بیاوریم.
حالا تو بنویس و به یاد آر.
جعفر میراحمدی این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
یادداشت اختتامیه ناصح کامگاری بر داوری جشنواره نمایشنامه نویسی انسان، هنر، بحران


انسان از ازل دچار بحران بوده و تا آرمان عدالت اجتماعی بر دنیا دامن نگسترد و تحقق عملی نیابد، بشر همچنان اسیر بحران خواهد بود. بحرانی نهانی که آدمی اغلب از آن غافل است و در بزنگاهی همچون کرونا هیبت کریه و ضدبشری آن آشکار می شود، تا قربانیان شاهد قهر طبیعتی باشند که در سیلابش، اقلیتی آسوده در قلل اهرام مصون از گزند آسیب می مانند، اما اکثریتی محروم در قاعده هرم گرفتار امواج سهمگین بلایند.
هنر نیز از دیرباز، پنهان یا آشکار، موضع اجتماعی داشته، یا صله بگیر و ثناگوی قله نشینان بوده یا شمع وجود هنرمند را فدای روشنگری و پرتوافکنی بر ظلمات حاکم بر جهان فرودستان کرده است، تا جماعت را از رخوت و خواب بیدار کند و به خروش خشم و آشفتگی صفوف شان نظم زندگی و قافیه امید ببخشد و گاه با شوخ طبعی خستگی از جانشان به در کند...
گرچه تئاترهای ما امروز به نحوست کرونا تعطیلند، اما جوشش نمایشنامه نویسی ما در کُنج خانه نشینی در پویش و تکاپوست و می تواند در صفحات مجازی مخاطب منفرد را گرد اندیشه های بشردوستانه و عدالتخواهانه گرد آورد و دستکم با هشتگ های همدلی هم پیمان کند. زیرا در روزگار معاصر، هنری که جسورانه و خردمندانه در خدمت رفاه و رستگاری قاطبه مردمان در قاعده اجتماع نباشد، خواه ناخواه خادم قله قاف نشینان بوده و همانا باطل اباطیل است.

ناصح کامگاری، ۳۰تیر۱۳۹۹
به خشنودی خداوند
همیشه امکان اینکه آسمان بر سرمان بیفتد،هست.تئاتر بوجود آمده تااین را به ما یادآوری کند ( آرتو )

یک یاداشت کوتاه

زندگی،پاندمی ،بحران و تئاتر پدیده های هستند که در درازنای تاریخ درهم تنیده وپابه پای تمدن،فرهنگ وهنر تا عصر وانسان معاصر آمده اند،
چه بسا تجلی یکی از کهن‌ترین پاندمی ها در ادبیات نمایش جهان تبای طاعون زده درادیپ شهریار سوفوکل است و آخرین آن را....خدا می داند
آنچه روشن است پاندمی ها تکرار میشوند ،چنانکه زندگی ها...بحران ها و تئاترها.
راه گریزی از این نهیب تاریخی وهشدار آخرالزمانی نیست.
چکار میشود کرد آدمی ... دیدن ادامه ›› هم قوی است وهم شکننده،وباوجودآنکه جهان را انباشته است به غایت تنهاست. ودرنهایت تاب می آورد این دهشت را ،این روزها را ...
وشگفتا که تئاتر از نخستین قربانیان هر پاندمی وهر بحرانی است. درهای آن پیشتر از هر دری بسته میشود ودیرتر از هر دری...
امیدوارم این بحران هم به زودی تمام شود تا همه دوباره سلام دهیم به تماشا ،به هنر خرد وشور و آزادی...
می گویند پاندمی ها بهترین وبدترین وجوه انسان را نمایش میدهند.،بهترین بهترین ها شمائید و روزگار سخت خواهد گرفت بر دلالان وکاسبان نان وجان آدمی...

بسیار سپاسگزار هنرمندان حاضر در جشنواره نمایشنامه نویسی انسان- هنر- بحران هستم که شرف خوانش متون آنها را داشتم و روزهای قرنطینه را مهمان کلمه ، خرد و احساس آنها بودم.وملالی نیست جز دوری تئاتر...
صابر نیک بخت
امیر مسعود این را خواند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
🔹برگزیدگان جشنواره نمایشنامه نویسی «انسان، هنر، بحران»

💢هیئت داوران برگزیدگان بخش نمایشنامه های کمدی و موضوع آزاد را معرفی کردند.

⭕️هیئت داوران جشنواره نمایشنامه نویسی «انسان، هنر، بحران» متشکل از
◀️فارس باقری،
◀️صابر نیکبخت،
◀️ناصح کامگاری

✅الف- بخش کمدی
متن برگزیده :
🔘نمایشنامه "شب سال تحویل"
نوشته :آقای سینا شفیعی
از تهران
دیپلم افتخار، تندیس جشنواره ... دیدن ادامه ›› و مبلغ ۵میلیون تومان


✅متن شایسته تقدیر:
☑️نمایشنامه "مندلیف"
نوشته خانم نوشین شکری
از تهران
اهدای لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون تومان


🟣ب- بخش نمایشنامه های با موضوع آزاد
ب- بخش نمایشنامه های با موضوع آزاد🔹

❇️1-برگزیده رتبه اول
نمایشنامه کوردی
«"زۆر دوور، زۆر قووڵ»
نوشته:
خانم تریفه کریمیان
از تهران
دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۷میلیون تومان


❇️2-برگزیده رتبه دوم
"درباره ساعتی که دقیقا نیمه شب خوابش برد"
نوشته:
آقای مرتضی مرتضوی راد
از قم
لوح تقدیر و مبلغ ۵میلیون تومان


❇️3-نمایشنامه "قرنطینه تصادفی زمان"
نوشته :
خانم شمیسا ناصری
از سنندج
لوح تقدیر و مبلغ ۳میلیون تومان
💢مسابقه سراسری نمایشنامه‌نویسی «انسان، هنر، بحران» را انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان به همت اداره‌کل هنرهای نمایشی کشور و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و با همکاری مرکز تحقیقات کردستان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی کردستان برگزار می‌کند.

علاقمندان می‌توانند ویدئو اعلام نتایج را از لینک زیر دریافت کنند.

https://theater.ir/fa/attach/328961
پوریا صادقی این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
⭕️اعلام نامزدها و کاندیداهای مسابقه نمایشنامه نویسی " انسان ،هنر ،بحران " .

✅فاتح بادپروا رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان ، صبحگاه ۲۸ تیرماه در نشستی با داوران منتخب که در فضای مجازی تشکیل شد ، بر اساس وعده و زمان از قبل اعلام شده برای نتایج مسابقه نمایشنامه نویسی ؛ از بین ۹۹ اثر ارسال شده به مسابقه نمایشنامه نویسی "انسان ، هنر ، بحران " به دبیرخانه ، اسامی پانزدە نامزد و کاندیدای دو بخش اصلی و کمدی را بدون اولویت اعلام نمود .

آقایان ناصح کامگاری ،فارس باقری و صابر نیکبخت داوری این رقابت را بر عهده داشته اند .

💢💢💢💢💢💢
۱ـ "درباره ساعتی که دقیقا نیمه شب خوابش برد" نویسندە مرتضی مرتضوی راد ـ از شهر ستان قم
۲ـ "شوخی" نویسنده غلامحسین دولت ... دیدن ادامه ›› آبادی ـ تهران
۳ـ "سه گانه عدالت " نویسنده علیرضا داوری ـ هرمزگان
۴ـ قرنطینه تصادفی زمان" نویسنده شمیسا ناصری ـ سنندج
۵ـ "مندلیف" نویسنده نوشین شکری ـ تهران
٦ـ "آن مرد را دیوار خورد" نویسنده موسی هدایتی ـ قروه
۷_"زۆر دوور ، زۆر قووڵ" نویسنده تریفه کریمیان ـ تهران
٨ـ "رازها و دروغ های رام نشده" نویسنده مرواریدموسی نژاد ـ رشت
۹ـ "کاپوتاژ "ـ نویسنده کامران شهلایی ـ تهران
۱۰ـ "هیشام باڵدار"- نویسنده جمیل مفاخری ـ سنندج
۱۱ـ "شب سال تحویل" نویسنده سینا شفیعی ـ تهران
۱۲ ـ "چهار ماه و ده روز" نویسنده انور سبزی ـ بوکان
۱۳ـ "پالادیوم" ـ نویسنده نیما حسن بیگی ـ گرگان
۱۴ـ "زه یستان" ـ نویسنده رحیم عبدالرحیم زاده ـ بوکان
۱۵_ "ئه و به ری ڕووباره که" نویسنده صابر دلبینا ـ سنندج

📣 نفرات برگزیده اصلی هر بخش تا اول مردادماه اعلام خواهد شد .

🔺مسابقه سراسری نمایشنامه‌نویسی «انسان، هنر، بحران» را انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان به همت اداره‌کل هنرهای نمایشی کشور و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و با همکاری مرکز تحقیقات کردستان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی کردستان برگزار می‌کند.
مضرات دخانیات
نویسنده: آنتون چخوف
بازیگر: رحمان عزیزی
گروه تئاتر کوچک بوکان
به زبان کوردی

بزودی
پوریا صادقی این را دوست دارد
درود بر شما
شما می توانید برای بهره برداری از امکانات در نظر گرفته شده تیوال برگه نمایش خود را به سادگی در تیوال ساخته و به شکل کامل تر و با امکانات بیشتر در اختیار علاقمندان قرار دهید. لطفا از گزینه ساختن در بالای همین صفحه بر روی نوار آبی رنگ استفاده نمایید.
جناب عزیزی،
این بصورت فیلم تیاتره یا نمایش روی صحنه اجرا میره؟
اگر فیلم تیاتره، لطفا براش زیرنویس بذارید که ما هم استفاده ی کامل ببریم.

سپاس
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
به همت ریاست محترم اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بوکان :
جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی نخستین جشنواره تئاتر تک نفره شهرستان بوکان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی نخستین جشنواره تئاتر تک نفره بوکان ، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بوکان با دعوت از گروههای نمایشی این شهرستان ، درارتباط با برگزاری جشنواره و به منظور آشنایی بیشتر گروه های تئاتری و تشریح و بررسی راههای تقویت و پربار کردن جشنواره برای به نمایش گذاشتن قابلیت ها و توانمندی گروههای تئاتر بوکان جلسه ای با حضور دبیر جشنواره و مسئولین گروهها ی تئاتری بوکان برگزار نمودند.
در این جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص چگونگی برگزاری جشنواره و نحوه شرکت گروهها و اطلاعات مورد نیازآنان در این مورد توسط منصور احمدی رئیس اداره ارشاد به تفصیل ارائه گردید.
و خالد حیدری سرپرست گروه تئاتر کوچک ضمن قدردانی ازبانی جلسه ازهمه تئاتری های بوکان برای شرکت درجشنواره با اهداف همراهی ، همدلی و همفکری نسلهای دیروز و امروز، افزود که حل مشکلات و اختلاف نظرهایی که موجب پراکندگی فعالیت ها و تفرقه بین دوستان شده ، در اولولیت جشنواره قرار دارد و اظهار امیدواری کرد که این جشنواره کوچک ... دیدن ادامه ›› بتواند با همت دلهای بزرگ فعالان تئاتر، از چنان قدرتی برخوردار باشد که عرصه ای زیبا از رفاقت و دوستی بیافریند، و بی شک درچنین شرایطی خروجی همه آثار حاضر در جشنواره شیرین و دلنشین خواهد بود. .
گفتنی است، هنرمندان حاضر در این نشست، بر لزوم مشارکت عموم هنرمندان در بهتر و پرشورتر برگزار شدن این جشنواره تاکید کرده و نقش گروهها را در دست یابی به اهداف آن، مهم ارزیابی کردند. و در پایان حاضران در خصوص جشنواره و نحوه شرکت و اجرا وزمان برگزاری، به بحث وگفتگو پرداختند.
نخستین جشنواره تئاتر تک نفره بوکان توسط گروه تئاترکوچک با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بوکان به دبیری خالد حیدری درنیمه اول تیرماه1399 برگزار خواهد شد

https://imgurl.ir/uploads/u492891_.jpg
پوریا صادقی و امیر مسعود این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
اعلام فراخوان نخستین جشنواره تئاتر «تک نفره» بوکان


، اولین جشنواره تئاتر «تک نفره» بوکان با اهداف شناخت و معرفی استعدادهای جوان ، توجه ویژه به بازیگری به عنوان اصلی‌ترین رکن نمایش، تولید آثار با کیفیت و کم هزینه ، تولید آثار متناسب با محل اجرا در صحنه یا بیرون از صحنه و فضای غیر متعارف‌ از امروز کار خود را آغاز کرد.
در فراخوان آمده، متقاضیان تا 20 اردیبهشت فرصت دارند تا آثار خود را ارسال ... دیدن ادامه ›› کنند.


این دوره جشنواره تئاتر تک نفره در دو بخش نمایش صحنه ای و نمایش خارج از صحنه برگزار می‌شود.


آثارکه به مرحله اجرا می رسند پس از داوری ، در روز اختتامیه به برگزیده گان بخش‌های مختلف در رشته‌های کارگردانی، نمایشنامه‌نویسی، بازیگری زن و مرد ، تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار ، لوح تقدیر و جوایز نقدی اهدا خواهد شد .


در ضمن برای آثار برگزیده جشنواره ،مجوز اجرای عمومی صادرخواهند شد.

علاقمندان باید برای شرکت در این جشنواره، علاوه بر پر کردن فرم تقاضای حضور در جشنواره،دو نسخه از نمایشنامه به همراه فایل آن در محیط
(word )
ارسال نمایند.نخستین جشنواره تئاتر تک نفره بوکان توسط گروه تئاتر کوچک با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به دبیری خالد حیدری در نیمه اول تیرماه 1399 برگزار می‌شود.

https://imgurl.ir/uploads/p045545_.jpg
اجرای نمایش «پیک نیک در میدان جنگ»
در بوکان

نمایش «پیک نیک در میدان جنگ» به نویسندگی: فرناندو آرابال،وبه کارگردانی اسماعیل احمدیان در روزهای 4و5و6 اسفندماه ساعت 8و30دقیقه شب در فرهنگسرای سیمرغ بوکان روی صحنه ... دیدن ادامه ›› می رود .
بازیگران این نمایش عبارتند از :اسماعیل احمدیان ،لطیف شکر زاده،مهرداد احمد زاده،سونیتا درخشان،، محمد سهرابی نیا .


در خلاصه نمایش این اثر هنری آمده است: در یک روزِ یک‌شنبه آقا و خانم تپان تصمیم می‌گیرند پیک‌نیک را در کنارِ فرزندشان (زاپو) در میدانِ جنگ بگذرانند. اما سر و کله‌ یک سربازِ دشمن (زپو) پیدا شده و آن‌ها او را اسیر می‌کنند. در این میان دو سربازِ صلیب‌سرخ که به دنبالِ زخمی یا جنازه می‌گردند پیدا می‌شود.
https://imgurl.ir/uploads/l97397_.png
«نمایش گزارشی به آکادمی علوم»
روی صحنهنمایش مونولوگ “.نمایش گزارشی به آکادمی علوم” توسط گروه تئاتر کوچک در بوکان به روی صحنه می رود .

نمایش مونولوگ “نمایش گزارشی به یک آکادمی” توسط گروه تئاتر کوچک ، نوشته فرانتس کافکا و کارگردانی و با اجرای عبدالرحمن عزیزی ، اجرا می شود


رحمان ... دیدن ادامه ›› عزیزی پس از اجرای نمایش (سرزمین سگ)در دیماه 98 با داستانی کوتاه از فرانتس کافکا نویسنده چک به صحنه بازمی‌گردد.

، این نمایش تک پرسوناژه که"«گزارش به آکادمی»" نام دارد توسط خود وی به زبان کوردی(ڕاپۆڕتێک بۆ ئاکادیمیی زانستی) ترجمه و برای صحنه تنظیم شده‌ و قصد دارد به زودی تمرینات آن را شروع کند.
رحمان عزیزی کارگردان وبازیگر نمایش ««گزارش به آکادمی»» تاکید می‌کند ” گزارش به آکادمی” ادامه شیوه اجرایی نمایش در بستر فضایی سوررئالیستی، (سرزمین سگ) است در این اجرا نگاهی متفاوت به آثار فرانتس کافکا انداخته است .
وی ، گفت: « این نمایش بر اساس داستانی از فرانتس کافکاست. بیش از یکسال بود که ایده‌هایی در رابطه با این متن داشتم که ذهنم را درگیر کرده بود.
کافکا و آثارش همیشه برایم جذابیت‌هایی داشته است و این مسئله انگیزه‌ رفتن به سمت این متن را به وجود آورد.
«معمولاً برای انتخاب کارهایم، به بررسی ایده‌های بسیاری می‌پردازم که در نهایت روی یکی از آنها تامل بیشتری خواهم داشت..
در نمایش « گزارش به آکادمی » به مانند نمایش (سرزمین سگ) از تن پوش و ماسک برای روایت داستان استفده می کنم وبدنبال یافتن چهار چوب مشخص ودنبال کردن آن هستم بطوریکه کسانی که اجرای قبلی من را دیده اند پیش زمینه ذهنی نسبت به اتفاقی که در نمایش رخ می دهد را خواهند داشت .البته در زمان تجزیه وتحلیل نمایشنامه وتمرینات مطمئنم که تغیرات زیادی روی خواهد داد. چون قدرت فیزیکی وبدنی زیادی را می طلبد .
ضمن اینکه نگاه صادق هدایت به کافکا را دنبال می کنم بدنبال رویکردهای تازه وامروزی تر نیز هستم .برای این تحقیفات ومطالعه زیادی را باید انجام بدهیم . به هر حال بدنبال ارائه نگاه تلخ وطنز آمیز اثر هستم
عزیزی درباره داستان نمایش « ڕاپۆڕتێک بۆ ئاکادیمیی زانستی» گفت: قصه کلی نمایش، ، میمونی است که آدم شده است! او در گزارشی شیوه این استحاله را توضیح می‌دهد و اینکه تمام جنبه‌های انسانی‌اش را با تقلید به دست آورده است.
رحمان عزیزی عضو هسته مرکزی گروه تئاتر کوچک به مدیریت خالد حیدری است . گروه تئاتر کوچک بوکان با پیشینه بیش از 30 سال سابقه فعالیت تئاتری متشکل از پیشکسوتان تئاتر بوکا ن است .
نمایش(ڕاپۆڕتێک بۆ ئاکادیمیی زانستی) طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است در اسفندماه امسال بر روی صحنه برود.این

ایوب شیخ جلیلی و میلاد یکشوه ر ، بهزاد غفوری ، از دیگر عوامل اجرای این نمایش هستند
عبدالرحمن عزیزی و میترا این را خواندند
امیرمسعود فدائی و مریم اسدی این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
«ڕاپۆڕت» رحمان عزیزی در صحنه
بازگشت رحمان عزیزی به صحنه با داستانی از کافکا

رحمان عزیزی پس از اجرای نمایش (سرزمین سگ)در دیماه 98 با داستانی کوتاه از فرانتس کافکا نویسنده چک به صحنه بازمی‌گردد.

، این نمایش تک پرسوناژه که"«گزارش به آکادمی»" نام دارد توسط خود وی به زبان کوردی(ڕاپۆڕتێک بۆ ئاکادیمیی زانستی) ترجمه و برای صحنه تنظیم شده‌ و قصد دارد به زودی تمرینات آن را شروع کند.
رحمان عزیزی کارگردان وبازیگر نمایش ««گزارش به آکادمی»» تاکید می‌کند ” گزارش به آکادمی” ادامه شیوه اجرایی نمایش در بستر فضایی سوررئالیستی، (سرزمین سگ) است در این اجرا نگاهی متفاوت به آثار فرانتس کافکا انداخته است .
وی ، گفت: « این نمایش بر اساس داستانی از فرانتس کافکاست. بیش از یکسال بود که ایده‌هایی در رابطه ... دیدن ادامه ›› با این متن داشتم که ذهنم را درگیر کرده بود.
کافکا و آثارش همیشه برایم جذابیت‌هایی داشته است و این مسئله انگیزه‌ رفتن به سمت این متن را به وجود آورد.
«معمولاً برای انتخاب کارهایم، به بررسی ایده‌های بسیاری می‌پردازم که در نهایت روی یکی از آنها تامل بیشتری خواهم داشت..
در نمایش « گزارش به آکادمی » به مانند نمایش (سرزمین سگ) از تن پوش و ماسک برای روایت داستان استفده می کنم وبدنبال یافتن چهار چوب مشخص ودنبال کردن آن هستم بطوریکه کسانی که اجرای قبلی من را دیده اند پیش زمینه ذهنی نسبت به اتفاقی که در نمایش رخ می دهد را خواهند داشت .البته در زمان تجزیه وتحلیل نمایشنامه وتمرینات مطمئنم که تغیرات زیادی روی خواهد داد. چون قدرت فیزیکی وبدنی زیادی را می طلبد .
ضمن اینکه نگاه صادق هدایت به کافکا را دنبال می کنم بدنبال رویکردهای تازه وامروزی تر نیز هستم .برای این تحقیفات ومطالعه زیادی را باید انجام بدهیم . به هر حال بدنبال ارائه نگاه تلخ وطنز آمیز اثر هستم
عزیزی درباره داستان نمایش « ڕاپۆڕتێک بۆ ئاکادیمیی زانستی» گفت: قصه کلی نمایش، ، میمونی است که آدم شده است! او در گزارشی شیوه این استحاله را توضیح می‌دهد و اینکه تمام جنبه‌های انسانی‌اش را با تقلید به دست آورده است.
رحمان عزیزی عضو هسته مرکزی گروه تئاتر کوچک به مدیریت خالد حیدری است . گروه تئاتر کوچک بوکان با پیشینه بیش از 30 سال سابقه فعالیت تئاتری متشکل از پیشکسوتان تئاتر بوکا ن است .
نمایش(ڕاپۆڕتێک بۆ ئاکادیمیی زانستی) طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است در اسفندماه امسال بر روی صحنه برود.
«... سەگ»
روی صحنه رفتنمایش مونولوگ “.... سه گ” توسط گروه تئاتر کوچک در سالن کتابخانه عمومی بوکان به روی صحنه رفت .

نمایش مونولوگ “... سه گ” توسط گروه تئاتر کوچک و به نویسنده گی و کارگردانی « کریم رحیمی» و با اجرای عبدالرحمن عزیزی ، درسالن کتابخانه عمومی مستوره کردستانی ... دیدن ادامه ›› بوکان اجرا شد..
این نمایش در پنج اپیزود اجرا شد و داستان نمایش به گونه ای است که تماشاگران شاهد اجرای نمایشی بودند که از آخر به ابتدای نمایش بر می گردند وداستان اصلی نمایش در اخرین و پنجمین اپیزود نمایش اجرا می شود
نمایش روایتی از رنجها وکشاکش روانی ،مسخ شده گی انسان معاصر و نقدی طنز آمیز از دنیای ماشینی و تخریب محیط زیست انسانی و روابط اجتماعی انسان ها است
ایوب شیخ جلیلی و میلاد یکشوه بعنوان طراح و اجرای نور ، بهزاد غفوری و زیلان رحیمی بعنوان انتخاب واجرای موسیقی و افکت، نینا رحیمی ، طراح صحنه و لباس، مهری عزیزی دوخت لباس ، از دیگر عوامل اجرای این نمایش هستند و همچنین ایوب شیخ جلیلی تصویر بردار، لاوین رحیمی و اسماعیل احمدیان عکاسی از این اجرا ی تئاتر را به عهده داشتند.
گروه تئاتر کوچک بوکان دارای پروانه فعالیت رسمی متشکل از جمع زیادی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر بوکان باسابقه بیش35 سال فعالیت هستند .
این نمایش در روزهای یکم تا سوم دیماه درساعت 8 شب ادامه
داشت .
درود به همه ی عزیزانی که دغدغه ی تئاتر دارند

شاد باشید و دیر زی
۰۴ دی ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آغاز اجرای نمایش « ولاتی سه گ» بزودی در بوکان

نمایش مونولوگ "ولاتی سه گ"توسط گروه تئاتر کوچک و به نویسنده گی وکارگردانی « کریم رحیمی» وبا اجرای عبدالرحمن عزیزی به زودی در بوکان به صحنه می‌رود.


کریم رحیمی کارگردان تئاتر در گفتگو ی اظهار داشت که :مونولوگ بی واسطه ترین پیوند ادبیات وهنرنمایش است. چالش‌های این نوع کارها از سایر کارهای نمایشی بیشتر است وسختی های ویژه خود را دارد .
نمایشنامه روایتی از رنجها وکشاکش روانی ،مسخ شد ه انسان معاصر است ونقدی طنز آمیز از دنیای ماشینی وتخریب محیط زیست انسانی و روابط اجتماعی ... دیدن ادامه ›› انسانها،
نمایشنامه «ولاتی سه گ » جز 9 اثر برگزیده فستیوال بین اللملی تئاتر خیابانی مریوان بود .
.
نمایش در پنج اپیزود اجرا می شود وداستان نمایش به گونه ای است که تماشاگران شاهد اجرای نمایشی خواهند بود که از آخر به ابتدای نمایش بر می گردند وداستان اصلی نمایش در اخرین وچهارمین اپیزود نمایش اجرا می شود .
کریم رحیمی نویسنده و کارگردان این نمایش در سالهای قبل روزهای موفق و پرکاری در عرصه نمایش را تجربه وسپس به دور از فضای مجازی ورسانه ای ، بیشترین فعالیت خود را درعرصه نویسنده گی متمرکز کرد. وآثار متعدد ی در این حوزه دارد .
اولین اجرای نمایش «ولاتی سه گ» روز پنجشنبه بصورت اختصاصی برای جمعی از هنرمندان و خانواده آنان در سالن کتابخانه مستوره کردستانی به اجرا درآمد .وبزودی اجرای عمومی آن آغاز می شود.
ایوب شیخ جلیلی ومیلاد یکشوه بعنوان طراح واجرای نور ، بهزاد غفوری و زیلان رحیمی بعنوان انتخاب واجرای موسیقی وافکت، نینا رحیمی ، طراح صحنه ولباس، مهری عزیزی دوخت لباس ، از دیگر عوامل اجرای این نمایش هستند وهمچنین ایوب شیخ جلیلی تصویر بردار، لاوین رحیمی و اسماعیل احمدیان عکاسی از این اجرا ی تئاتررا به عهده داشتند
حضور مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران در نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی بوکان

حمید نیلی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران مهمان ویژه نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کوردی در بوکان خواهد بود#
مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران با هدف دیدار با هنرمندان نمایش آذربایجان غربی و مناطق کردنشین در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی حضور خواهد یافت و در قالب این برنامه در اختتامیه جشنواره سخنرانی خواهد داشت.
مراسم اختتامیه جشنواره نمایشنامه نویسی کردی ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۱۱ مرداد ماه با معرفی برگزیدگان در سالن سیمرغ بوکان برگزار می شود
http://boukanshano.ir/wp-content/uploads/2018/08/13970229000909_PhotoA-e1533143773299.jpg
میترا این را خواند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
برگزاری کارگاه آموزشی با حضور دکترقطب الدین صادقی در نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی
کارگاه آموزشی نمایشنامه نویسی با حضور دکتر قطب الدین صادقی نویسنده و کارگردان شناخته شده کرد زبان تئاتر کشور در نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی برگزار می شود.
این کارگاه آموزشی به عنوان آغازگر نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی ساعت ۱۵ بعدازظهر پنجشنبه ۱۱ مرداد در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مستوره کردستانی و با محوریت نمایشنامه کردی برگزار می شود.
نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی با دبیری خالد حیدری روز پنج شنبه و از ساعت ۱٨ در سالن سیمرغ شهرستان بوکان به کار خود پایان خواهد داد.
http://boukanshano.ir/wp-content/uploads/2018/08/Ghotbeddin_sadeghi_1-1024x388.jpg
محمد لهاک و میترا این را خواندند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
جزئیات برگزاری مراسم نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی تشریح شد
نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی روز پنج شنبه 11 مردادماه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد.
این مراسم با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی عصر روز پنج شنبه از ساعت 18 آغاز و و تا ساعت 21 ادامه خواهد یافت.
اسعد آسیابان دبیر اجرایی جشنواره در این رابطه اظهار داشت پیش از آغاز مراسم و از ساعت 15 کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد که جزئیات آن به زودی منتشر می شود. وی افزود: در مراسم اختتامیه در کنار سخنرانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی و فرماندار شهرستان بوکان بخش های دیگری چون میزگرد علمی با حضور فعالین تئاتری مناطق کردنشین، نمایشنامه خوانی آثار برگزیده، اجرای موسیقی و توضیحات هیات داوران درباره نحوه انتخاب متون اجرا خواهد شد.
آسیابان پایان بخش این مراسم را اهدای جایزه و تندیس به برگزیدگان اعلام کرد و گفت از کتاب نمایشنامه های برگزیده جشنواره نیز در روز اختتامیه رونمایی خواهد شد و به همراه بولتن جشنواره در میان شرکت کنندگان در جشنواره توزیع خواهد شد..
آسیابان تمامی علاقه مندان به هنر و ادبیات کردی را به حضور پرشور در این رویداد فراخواند.
فراخوان نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی منتشر شد
فراخوان نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی که در اردیبهشت سال آینده در شهر بوکان برگزار می شود منتشر شد.
در این فراخوان از تمامی نویسندگان و هنرمندان تئاتر کرد دعوت شده است تا با ارسال آثار از این حرکت ارزشمند حمایت کنند. متن فراخوان بدین شرح است:
انجمن هنرهای نمایشی بوکان با مشارکت فرمانداری شهرستان بوکان و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان برگزار می کند
فراخوان نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی- بوکان اردیبهشت 1397
با توجه به خلأ نمایشنامه¬های کردی که برگرفته از فرهنگ، آداب و رسوم و مسائل مناطق کردنشین باشد و بتواند مسائل مربوط به این مناطق را بازگو کند و همچنین با توجه به ضرورت پرداختن به مسائلی چون کاهش آسیب-های اجتماعی و توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی و اقتصاد مقاومتی و نقش خانواده در آن، ایثار و شهادت و نقش مرزنشینان در دفاع از انقلاب اسلامی، انجمن هنرهای نمایشی بوکان با مشارکت فرمانداری شهرستان بوکان و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه های فرهنگی شهرستان در نظر دارد نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی را در اردیبهشت ماه سال 1397 ... دیدن ادامه ›› برگزار نماید
اهداف جشنواره:
حمایت از نمایشنامه نویسی و اشاعه و تقویت نمایشنامه نویسی بومی و توجه به متون منطقه
ترغیب هنرمندان و نویسندگان به خلق متون نمایشی برگرفته از فرهنگ و دغدغه های منطقه
چاپ و انتشار متون فاخر و معرفی آن به هنرمندان
امکان آشنایی بیشتر با نویسندگان و فعالان عرصه ادبیات نمایشی
توجه به امر آموزش در زمینه ادبیات نمایشی منطقه
برگزاری نشست تخصصی با موضوع تئاتر کردی و نمایشنامه نویسی کردی
موضوع:
موضوع جشنواره آزاد است
اما متونی که به تاریخ، سنن ، فرهنگ و مسائل امروز منطقه بپردازند در اولویت انتخاب قرار خواهند گرفت.
متونی که به موضوعاتی چون کاهش آسیب¬های اجتماعی (اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی) اقتصاد مقاومتی و نقش خانواده در آن، ایثار و شهادت و نقش مرزنشینان در دفاع از ایران اسلامی و توجه به سبک زندگی ایرانی، اسلامی بپردازند دارای امتیاز ویژه خواهند بود
.
شرایط شرکت در جشنواره:
متون باید حتماً به زبان کردی نوشته شده باشند ( متونی با تمامی لهجه های زبان کردی می توانند در جشنواره حضور یابند
)
نمایشنامه های ارسالی عودت داده نخواهند شد
حق چاپ نخست آثار برگزیده برای جشنواره محفوظ است
هیچ محدودیتی برای آثاری که پیش از این چاپ یا منتشر شده اند و یا آثاری که اجرا شده اند برای شرکت در جشنواره وجود ندارد.
در هر مرحله ای برای دبیرخانه نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی محرز شود که نویسنده خلاف قوانین جشنواره عمل کرده است دبیرخانه این حق را دارد که آثار نویسنده را حذف نماید
.
مدارک لازم جهت حضور در جشنواره:
نام نویسنده،
سال تولد،
محل تولد
و محل سکونت،
میزان و رشته تحصیلی
و شماره تماس
در یک صفحه جداگانه
ارسال سه نسخه تایپ شده نمایشنامه
ارسال لوح فشرده حاوی نمایشنامه در دو قالب
word و pdf
که با یونیکود تایپ شده باشند.
ارسال یک قطعه عکس مولف
و خلاصه نمایشنامه به دو زبان کردی و فارسی حداکثر در 8 سطر
بر روی لوح فشرده
جوایز جشنواره:
به سه اثر برگزیده لوح و جوایز نقدی اهدا خواهد شد
( جایزه نخست دیپلم افتخار، هه لاله زیرین و مبلغ 1۵ ملیون ریال- جایزه دوم دیپلم افتخار، هه لاله زیوین و مبلغ ۱۲ ملیون ریال- جایزه سوم دیپلم افتخار، هه لاله مسین و مبلغ ۱۰ ملیون ریال)
سه اثر برگزیده در قالب کتاب از سوی دبیرخانه جشنواره منتشر خواهد شد
از اجرای اثر نخست توسط دبیرخانه جشنواره حمایت مالی صورت خواهد گرفت
برای نمایشنامه نویسان راه یافته به جشنواره کارگاه آموزشی با حضور یکی از اساتید به نام نمایشنامه نویسی کشور برگزار می¬شود.
گاهشمار جشنواره:
آخرین مهلت پذیرش آثار : 16 فروردین 1397
زمان برگزاری: نیمه دوم اردیبهشت 1397
آدرس جهت ارسال آثار: آذربایجان غربی- بوکان- خیابان شهید فهمیده- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی- صندوق پستی 365 – دبیرخانه نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی
تلفن: 46260991-044 نمابر: 46222009-044
پست الکترونیک:
kurdi.shanonama@gmail.com

علاقه¬مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به تارنمای جشنواره به آدرس:
www.boukanshano.ir

مراجعه کنند.
رضا تهوری، فرزاد جعفریان و امیر این را خواندند
امیرمسعود فدائی و محمد رحمانی این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
انجمن هنرهای نمایشی بانه با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی کارگاه تولید تئاتر را از تاریخ 24 بهمن ماه لغایت 30بهمن ماه 1396 برگزار می کند .
مدرس این کارگاه هنرمند رحیم عبدالرحیم زاده کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر هستند و ورود برای علاقمندان آزاد است .
این کارگاه همه روزه از ساعت 15 الی 18در مجتمع فرهنگی وهنری شهرستان بانه برگزار می شود
امیرمسعود فدائی و مریم راد این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
فراخوان نخستین جشنواره نمایشنامه‌نویسی کردی
انجمن هنرهای نمایشی شهرستان بوکان ،با مجوز از اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و حمایت وپشتبانی فرمانداری بوکان وطی مراسمی در محل سالن اجتماعات فرمانداری با حضور مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی ، نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی ، فرماندار شهرستان بوکان ، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهرستان بوکان ، بخشدار مرکزی،جمعی از ادبا وشاعران ونویسنده گان ، هنرمندان ومدرسان واساتید موسیقی، روسای انجمن های فرهنگی وهنری ، جمعی از روسای دانشگاههای بوکان و همچنین روسا ویا معاونین ادارات ، فراخوان نخستین جشنواره نمایشنامه‌نویسی کردی را به منظور گسترش ادبیات نمایشی کردی رارونمایی و منتشر کرد.
مراسم با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز گردید و سپس رحیم عبدالرحیم زاده کارشناس امور هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی وعضو شورای سیاست گذاری این جشنواره طی سخنانی از اهمیت این موضوع برای بدنه هنر تئاتر کردی ومنطقه وایران سخن گفتندو گزارشی از چگونگی روند تشکیل و گاه شمار جشنواره را ارایه دادند .
سپس دکتر جمال خسروی فرماندار بوکان با بیان اهمیت ایجاد رویدادهای هنری و نقش هنر در جامعه و بخصوص استان آذربایجان غربی در حفظ انسجام ملی و گسترش فرهنگ مردم سخنان مبسوطی بیان کردند .
در ادامه دکتر محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان ،ازاهمیت حمایت مردم از مدیریت فرهنگی استان ،شرایط ایجاد بازار برای خرید محصولات فرهنگی وهنری ،نحوه تخصیص و تقسیم بودجه فرهنگی برای فضای فرهنگی وهنری وپرداخت حدود 5 درصد از بودجه فرهنگی به وزارت ارشاد سخن گفتند و این قول را به اصحاب فرهنگ وهنر بوکان دادند که از وزارت ... دیدن ادامه ›› ارشاد اسلامی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی وهنری بودجه دریافت کنند واقداماتی هم در این زمینه انجام گرفته است .
در ادامه شاعران ونویسنده گان وهنرمندان همچون آقای فتاح امیری، محمد سعید نجاری، ایوب نوبخت ، حاج محمد کریم نجاری ، محمد رمضانی ، اسماعیل احمدیان وخانم فوزیه سلطان بیگی نقطه نظرات وپیشنهادات وانتقادات خود را مطرح کردند .
در پایان مدیرکل ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با توجه به پشنهادات مطرح شده طی سخنانی اعلام کردند که برای بازگشایی سینما و جشنواره های تئاتر، مشکلات سینما ی بوکان و همچنین خرید از کتابهای چاپ شده ، حمایت از طرح های پژوهشی وقرآنی و همچنین آماری از اقدامات انجام شده را به حاضرین ارایه دادند .
سپس حامیان این پروژه ورویداد هنری ادبی چون اداره آموزش وپرورش بوکان ، شورای اسلامی شهرستان بوکان ، دانشگاه علمی کاربردی بوکان ، دانشگاه پیام نور بوکان ،بخشداری مرکزی بوکان حمایت و کمکها ی مالی خود را اعلام کردند .
در ادامه ازسوی فرماندار طی احکامی آقایان خالد حیدری ، رضا شامی ، اسعد آسیابان، رحیم عبدالرحیم زاده ، عبدالرحمن عزیزی ، به عنوان شورای سیاسگذاری جشنواره منصوب شدند .
در پایان با رونمایی نمادین از فراخوان وامضا آن رسما" جشنواره نمایشنامه نویسی کردی آغاز به کار نمود .
مطابق فراخوان در این مسابقه نمایشنامه هایی که بر اساس شاخص های نوشتاری یکی از گونه های شناخته شده نمایش به زبان کردی نوشته شده باشند به رقابت می پردازند
در این فراخوان آمده است انجمن هنرهای نمایشی بوکان پس از بررسی، آثاربرگزیده را به چاپ خواهد رساند و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد و همچنین برای اجرای اثر برگزیده حمایت مالی انجام خواهد داد ..
متن فراخوان و شرایط شرکت در این جشنواره از طریق دبیرخانه جشنواره به زودی وبصورت رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.
عکس: زریان
روابط عمومی دبیر خانه اولین جشنواره نمایشنامه نویسی کردی
امیرمسعود فدائی و مریم راد این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گروه تئاتر کانی اجرای نمایش خود راهمراه بایاد قربانیان زلزله کرمانشاه به همه مردم تقدیم کرد


نمایش «بیرون پشت در » به کارگردانی رحیم عبدالرحیم زاده و نویسندگی: ڤۆڵفگانگ بورشێرت در سالن نمایش سیمرغ بوکان اجرای خود را آغاز کرد.
رحیم عبدالرحیم زاده کارگردان نمایش «له پشت درگا ««بیرون پشت در » » پیش از شروع اولین اجرای آن، روی سن رفته و بیان داشت: «اجرای نمایش وفروش تمامی بلیط های آن را از سوی خود و تمامی عوامل نمایش گروه تئاتر «کانی » به مردم حادثه دید ه زلزله کرمانشاه تقدیم می کنیم و از شما به خاطر این که در شب اول اجرای این نمایش ما را همراهی می‌کنید، سپاسگذارم. وبرای احترام و یاد قربانیان حادثه زلزله یک دقیقه سکوت می کنیم ونمایش را امشب ودر دوشب باقی مانده آن هدیه تقدیم می نمایم .

در نخستین اجرای این نمایش که با استقبال بسیار خوبی از سوی تماشاگران و هنرمندان ومهمانانی که باوجود هوای بارانی از شهرهای دیگر آمده بودند همراه شد،. پس ... دیدن ادامه ›› از پایان نخستین اجرا مورد تشویق تماشاگران قرار گرفتند.

نمایش «بیرون پشت در » " له پشت درگا" نمایشی ضد جنگ است که به بررسی ویرانی های پس از جنگ می پردازددر این نمایش بازیگرانی چون سعد قهرمانی، شورش تباک، ایران احمدپور، سعادت بدوی، صنم قهرمانی، هیمن عثمانی، سمکو ظهرابی،عبدالرحمان عزیزی و کژال مبارکی حضور دارند
وماندانا بدوی ، مسعود عنایتی، سامان سلیمی، بهزاد غفوری، ریبین صوفی سلطانی، نیما قهرمانی و اسو مام زاده را به عنوان عوامل اجرایی در کنار خود دارد.
همزمان با اجرای این اثر نمایشگاه عکس جمعی ازهنرمندان عکاس آقایان بهروز اسراری، محمد خضریانی، ماردین فرجی و ژوبین عبدیانی از نمایش های اجرا شده گروه تئاتر کانی در طی ۱۹ سال فعالیت نمایشی این گروه در سالن انتظار مجموعه سیمرغ برپا شده است..

نمایش 58 دقیقه ای «بیرون پشت در » " له پشت درگا" که اجرای آن از روز چهارشنبه اول آذر آغاز شد، 2 اجرای دیگر را در سالن نمایش فرهنگسرای سیمرغ بوکان از ساعت 20 پشت سر خواهد گذاشت.

عکس های از اولین اجرای نمایش " له پشت درگا" به کارگردانی رحیم عبدالرحیم زاده و نویسندگی: ڤۆڵفگانگ بورشێرت در سالن نمایش فرهنگسرای سیمرغ بوکان اول آذرماه 1396
عکاس " اسماعیل احمدیان"