تیوال | پروفایل sirena
S3 : 12:45:47
sirena 
زبان و ادبیات اردو و هندی
کارشناسی  
دانشگاه تهران 
مترجم  
تاتر ،فیلم،کتاب  
البرز  
۱۷ بهمن ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
تجزیه