آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سیدمحمدصادق سیادت
S3 : 06:40:42 | com/org
سیدمحمدصادق سیادت 
مدیریت روابط عمومی
کارشناسی  
کارشناس روابط عمومی و مشاور رسانه ای 
تئاتر-سینما-کنسرت-نقاشی و... 
تهران / تهران  
۱۴ مرداد ۱۳۹۴