تیوال | پروفایل وِی_دا
S3 : 12:08:46
وِی_دا 
جامعه شناسی و روانشناسی
کارشناسی ارشد  
 
کتاب،شعر، تیاتر، فیلم و عکاسی 
گاهی مینویسم و باور دارم : زیباترین حرفت را بگو/ شکنجه‌ی پنهانِ سکوتت را آشکاره کن/ و هراس مدار از آن که بگویند ترانه‌یی بیهوده می‌خوانید.  
 
۱۱ آبان ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
شربت سینه | ۴★ جوادیه | ۳★ مده آ | ۳★