آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل حسین سلیمانی
S3 : 07:47:44 | com/org
حسین سلیمانی 
علوم و معارف اسلامی - ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد  
حوزه علمیه قم - دانشکده صدا و سیما 
«طلبه» و البته که طلبگی شغل نیست!  
«همسرم» «تئاتر» «راه رفتن زیر باران» «نگاه کردن به ماشین‌ها از بالای پل‌های عابر پیاده» «راه رفتن در اتوبان‌های خلوت» «شب‌های بین الحرمین» و انبوه دیگری از چیزها. 
«من»؟ مدتهاست سعی می‌کنم این کلمه‌ی بیگانه را از فرهنگ لغتم حذف کنم. در فرهنگ لغت بندگی «من» جایی ندارد، هرچه است «م.ن» است. 
«عاقبتمان خوب باشد» روزی این بهترین سابقه است. 
قم / قم  
۱۷ آبان ۱۳۸۸