کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل solmaz etemad
S3 : 18:38:17 | com/org
solmaz etemad 
مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد  
 
تیاتر ، فیلم ، نماشنامه خوانی ، شعر ، ادبیات ، فیلمنامه نویسی  
تهران / تهران  
۱۲ بهمن ۱۳۹۱