تیوال امیررضا دستانی | دیوار
S2 : 00:13:58
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
روزهای جدید چه تاریخی براری خرید قرار داده می شوند؟
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید