تیوال somayeh ghazanfari | دیوار
S3 : 16:58:13
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
می تونست کار بهتری باشه به لحاظ بازی ها و بیان برخی بازیگران خیلی ضعیف بود ... به هر حال خسته نباشید.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید