آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سارا نیکی
S3 : 23:00:36 | com/org
سارا نیکی 
مهندسی عمران
کارشناسی  
تهران 
مهندس ناظر و طراح ساختمان 
عکاسی-نقاشی-موسیقی-تئاتر و سینما  
نویسنده - کارگردان  
تهران  
۰۵ مهر ۱۳۹۳