تیوال | پروفایل حسن والوبیان
S3 : 16:22:40
حسن والوبیان 
بازیگری
کاردانی  
آزاد 
بازیگری و کارگردانی سینما و تئاتر 
تهران / تهران  
۰۵ دی ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
روزهای بی باران | ۵★ تریو بدون هارمونی | ۱★