تیوال | پروفایل پوریا صادقی
S2 : 06:11:31
پوریا صادقی 
 
 
 
۲۷ آبان ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
گرگ ها در آشپزخانه | ۳★ غارنشینان | ۴★ لباس جدید پادشاه | ۴★ نینوچکا | ۳★ چهره مرد هنرمند در جوانی | ۲★ سوختن | ۳★ جویستیک | ۲★ سکوت سفید | ۴★ آن دیگری | ۵★ شبی بیرون از خانه | ۳★ خواستگاری | ۳★ خواستگاری به زبان انگلیسی | ۳★ فاصله | ۳★ در انتظار گودو به زبان انگلیسی | ۳★ مستند | ۲★ من | ۳★ ساعت | ۴★ بانو آئویی | ۴★ صدای آهسته‌ی برف | ۴★ بداهه | ۲★ آشویتس زنان | ۳★ هَله. هین. هان. [هلا] | ۲★ اُسلو | ۴★ همه دزدها که دزد نیستند | ۴★ هیچ چیز جدی نیست | ۳★ وقتی کبوترها ناپدید شدند | ۱★ خاندان چن چی | ۳★ جشن سالگرد | ۱★ رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ | ۴★ مارلون براندو | ۴★ تاریخچه کمونیسم را برای بیماران روانی توضیح دهیم؟ | ۴★ نفرین قحطی زده‌گان | ۴★ آپرکات | ۴★ آخرین نوار کراپ | ۳★ در انتظار گودو | ۴★ شاپرک خانوم | ۴★ پروانه و یوغ | ۴★ آوازخوان طاس | ۴★ سقراط | ۳★ سوءتفاهم | ۵★ بازپرس وارد می شود | ۳★ در انتظار گودو | ۱★ مردی به نام اوهه | ۴★ خاکستر به خاکستر | ۴★ مرد و اسلحه | ۳★ دهشت و نکبت رایش سوم | ۴★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
مسخره‌باز | ۵★ مسخره‌باز | ۵★