تیوال | پروفایل سجاد صادقی
S3 : 10:24:51
سجاد صادقی 
فیزیک
کارشناسی  
کاشان 
 
 
برچسب شاعریم زده اند باید که فرد لایقی باشم دور از تمام عنوان ها سجاد صادقی باشم 
اصفهان / کاشان  
۰۷ شهریور ۱۳۹۲