تیوال گروه همیاری | دیوار
S3 : 05:02:09
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی سید علی موسویان و با بازی کرامت رودساز، مسعود رحیم پور، هدی آهنگر، محمد علی عسگری، سید علی موسویان، با تخفیف روزهای نخست، آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ آذر، امروز (سه شنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
SEPIDEH INANLOO این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
زمان برگزاری این کنسرت تغییر کرده است.
اطلاعات تکمیلی: http://www.tiwall.com/fajrmusic32/news/changefajrmusic32
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
زمان برگزاری این کنسرت تغییر کرده است.
اطلاعات تکمیلی: http://www.tiwall.com/fajrmusic32/news/changefajrmusic32
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
زمان برگزاری این کنسرت تغییر کرده است.
اطلاعات تکمیلی: http://www.tiwall.com/fajrmusic32/news/changefajrmusic32
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
زمان برگزاری این کنسرت تغییر کرده است.
اطلاعات تکمیلی: http://www.tiwall.com/fajrmusic32/news/changefajrmusic32
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
زمان برگزاری این کنسرت تغییر کرده است.
اطلاعات تکمیلی: http://www.tiwall.com/fajrmusic32/news/changefajrmusic32
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
به آگاهی می رسد امکان خرید بلیت بیرون از ظرفیت برای این برنامه به تعداد محدود فراهم شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید

به آگاهی می رساند امکان خرید بلیت روزهای تازه این نمایش فراهم گردید.
زهرا این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
به آگاهی می رساند این نمایش در روز جمعه ۱۷ مهر ماه در دو سانس ۱۷ و ۱۸:۳۰ به روی صحنه می رود.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
امکان خرید روزهای تازه این نمایش همینک روی تیوال جای گرفت
راضیه حسنلو این را خواند
niloofar.Lotus و علی اصغر شیرازیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
به آگاهی علاقه مندان این نمایش می رسد امکان خرید ظرفیت بدون صندلی (نیمکت) روز جمعه 29 فروردین ماه هم به عنوان آخرین سانس و آخرین ظرفیت این نمایش به صورت کلی، همینک روی تیوال جای گرفت.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید