تیوال | پروفایل زهره شاداب
S3 : 05:41:21
زهره شاداب 
معماری
کارشناسی ارشد  
 
موسیقی،تاتر،سینما،نقاشی،طراحی و همه چیز درباره هنر.. 
دیواری به دور باور خویشتن از پس پستی هر جانداری... 
تهران  
۱۷ شهریور ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سی مرغ | ۵★ آخرین نامه | ۵★ یک صبح ناگهان | ۵★ بیرون پشت در | ۵★ مولوی | ۵★ ملاقات بانوی سالخورده | ۵★ پرده برداری | ۵★ دل سگ | ۵★ یه کلیک کوچولو | ۵★ موسیقی-نمایش ترانه‌های محلی | ۵★ هوموریباس | ۵★ پوزه چرمی | ۱★ روتاتکید، برعکس | ۵★ کروکودیل | ۵★ مرداب روی بام | ۵★ من چه جوری ممکنه یه پرنده باشم؟ | ۵★ شکلک | ۵★ سقراط | ۵★ عروسی خان مظفر | ۵★ سه گانه اورنگ | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
متروپل | ۱★
کنسرت‌های ‌شرکت کرده
جشنواره موسیقی تهران | ۵★