کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل طیبه علیرضایی
S3 : 22:34:27 | com/org
طیبه علیرضایی 
مهندسی هوافضا و ارشد ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد  
مربی هوافضا 
ادبیات (داستانی ، نمایشی و ...) - سینما  
تهران  
۱۹ آذر ۱۳۹۲