آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل بیتا نجاتی
S3 : 22:44:48 | com/org
بیتا نجاتی 
کارشناسی ارشد  
بازیگر 
سینما، موسیقی،تئاتر 
سوابق بازیگری مجموعه تلویزیونی و نمایش خانگی هفت-کارگردان:کیارش اسدی زاده خانه امن-کارگردان:احمد معظمی پردیس -کارگردان: سعید نقدزاده ترورخاموش - کارگردان: احمد معظمی بچه مهندس فصل ۱- کارگردان: علی غفاری خانم،اجازه- کارگردان:غلامرضا ساغرچیان سینمایی مغزاستخوان-کارگردان:حمیدرضا قربانی بازدم- کارگردان: آرش سنجابی فیلم کوتاه آپلود- مهرداد نیکنام یه پیاده روی طولانی-مهدی عقیلی تئاتر کالیگولا- کارگردان: مهبود مهرنوش هملت و دن کیشوت- کارگردان: تاجبخش فنائیان مفیستو- کارگردان: مسعود دلخواه- دی۹۶ مفیستو- کارگردان: مسعود دلخواه- تیر و مرداد ۹۶ کابوس دلقک- کارگردان: مهدی موسی خانی فهرست- کارگردان: رضا ثروتی  
تهران / تهران  
۲۲ فروردین ۱۳۹۲