آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل تینا آواکیان
S3 : 16:29:49 | com/org
تینا آواکیان 
هنر
کارشناسی  
دبیر 
هنرهای تجسمی ، موسیقی ، سینما و تئاتر ، مطالعه ، سفر  
تهران  
۲۱ تیر ۱۳۹۵