آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل fariba akbari
S3 : 14:20:48 | com/org
fariba akbari 
رادیولوژی
رادیوتراپی 
سینما ، تئاتر ، موسیقی کلاسیک و مدرن ، کوه ، پیاده روی ، شنا ، مسافرت  
من خدایی را میپرستم که رقصیدن را بداند ( چنین گفت زرتشت )  
تهران / تهران  
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹