کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل وحید گودرزی
S3 : 21:18:12 | com/org
وحید گودرزی 
دکتری  
علوم پزشکی تهران 
متخصص بیهوشی ومراقبتهای ویژه 
تاترهایی که دیدم: مکاشفه ای در باب یک مهمانی خاموش/ منهای دو/ آقای اشمیت کیه؟/ تی کی تا کا/ ریچارد سوم/ عشق و عالیجناب/ زنی از گذشنه/ می خواهم میوسو را ملاقات کنم/ زمستان 66/ فیل/ صد سال پس از تنهایی ما/ ریچارد سوم/ مشروطه بانو/ آمدیم نبودید 
تهران / تهران  
۱۲ شهریور ۱۳۸۹