تیوال | پروفایل سهراب محمدی
S3 : 19:07:53
سهراب محمدی 
سازه های چوبی
کارشناسی  
طراحی و اجرای سازهای چوبی 
مثقالی شعر، اندکی کوه ، ذره ای نمایش 
به سان ضریان قلب در لحظه های آخر 
تهران / تهران  
۲۲ مهر ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
هویت پروانه‌های مرده | ۳★ در خواب دیگران | ۳★ خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی | ۳★ پپرونی برای دیکتاتور | ۳★ تونل | ۳★ سقراط | ۳★ پاییز | ۵★