آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سهراب محمدی
S3 : 15:57:39 | com/org
سهراب محمدی 
سازه های چوبی
کارشناسی  
طراحی و اجرای سازهای چوبی 
مثقالی شعر، اندکی کوه ، ذره ای نمایش 
به سان ضریان قلب در لحظه های آخر 
تهران / تهران  
۲۲ مهر ۱۳۹۳