تیوال ونوس پالاهنگ | دیوار
S3 : 15:30:56
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
عالی بود... و پیشنهاد میشه
ستاره دهقانی این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
کلاف کننده بود....
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
نمایش خوبی بود ولی انتخاب بازیگر مارلون خوب نبود. همچنین سالن بسیاااار گرم بود
امیر مسعود، سپیده و حمیدرضا مرادی این را خواندند
رویا و NetHunter این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید