تیوال | پروفایل یاشار حقگوئی
S3 : 21:25:12
یاشار حقگوئی 
معماری
کارشناسی ارشد  
معمار و مدرس 
زیاد!  
تهران  
۲۲ تیر ۱۳۸۹