تیوال | پروفایل یاشار حقگوئی
S2 : 09:14:53
یاشار حقگوئی 
معماری
کارشناسی ارشد  
معمار و مدرس 
زیاد!  
تهران  
۲۲ تیر ۱۳۸۹