کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل یاسر امیری
S3 : 01:13:55 | com/org
یاسر امیری 
مهندسی ومدیریت ساخت
دکتری  
 
تئاتر،موسیقی،سینما،کتاب،تکنولوژی های ساخت، 
البرز / کرج  
۲۳ آذر ۱۳۹۱