کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل پارسا
S3 : 11:29:03 | com/org
پارسا 
مهندسی عمران
کارشناسی ارشد  
باکار بودم، بی‌کار شدم؛ پِیِ کار هستم! 
کافه‌نشینی، گالری‌گردی و تیاتر! 
یک بی‌هنر که عاشق هنر است... 
تهران / تهران  
۲۹ بهمن ۱۳۹۱