آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل پارسا یزدی
S3 : 16:58:39 | com/org
پارسا یزدی 
مهندسی عمران
کارشناسی ارشد  
 
کافه‌نشینی، گالری‌گردی و تیاتر! 
یک بی‌هنر که عاشق هنر است... 
تهران / تهران  
۲۹ بهمن ۱۳۹۱