آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل عطا صادقی
S3 : 02:21:49 | com/org
عطا صادقی 
ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد  
تدریس و تالیف - خبرنگار تئاتر - پادکستر 
 
از آخرین باری که نمایشی را روی صحنه برده‌ام، سال‌ها می‌گذرد اما وسوسه‌ی صحنه حتا یک لحظه رهای‌م نکرده است. این روزها بیش‌تر می‌نویسم، می‌خوانم و می‌بینم. 
تهران / تهران  
۰۲ آذر ۱۳۹۱