کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل زهرا عبدالغنی
S3 : 10:54:57 | com/org
زهرا عبدالغنی 
مهندسی نرم‌افزار
کارشناسی  
گلستان 
پشتیبان IT 
سینما، تاتر، نویسندگی، کارگردانی 
از اعضای جمعیت امام علی (ع) 
بازیگر/ کارگردان / دستیار کارگردان 
تهران / تهران  
۱۶ شهریور ۱۳۹۴