تیوال زهرا | دیوار
S2 : 06:23:01
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
زهرا
درباره نمایش کالبد شکافی i
سوپرایز شدم!
بازی بازیگران خوب بود مخخخصوصا اون خانومی ک ی تیکه از ی شعرو خوند فوق العاده بازی کرد من اشکم درومد..
بنظرم زمانش یکم کم بود و اینکه اگه ب ی داستان ب جای چنتا داستان میپرداختن بهتر بود
امیر این را خواند
آذرمهر و فروزین تقوی نژاد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید