تیوال zeidabadi | دیوار
S3 : 12:07:01
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
نمایش بسیار زیبایی بود حتما ببینید
وحید عمرانی، ali noghreh و امیر عسگری این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
zeidabadi
درباره نمایش پک i
نمایش رو دیدم .......ولی انتظارم خیلی بیشتر بود. خیلی کوتاه بود. به نظرم میشد بهتر باشه. بازی ها خوب بود...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید