آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل زینب عباسی
S3 : 12:43:22 | com/org
زینب عباسی 
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی  
 
طراحی پوستر,بازیگری,نقاشی 
http://songwriter.persianblog.ir/ 
بازیگر در گروه تئاتر مفید...عضو گروه کارگردانی در گروه تئاتر پازل(تهران تئاتر)...کمی نویسنده وشاعرونقاش 
تهران / تهران  
۱۱ آذر ۱۳۸۹