تیوال | پروفایل شیرین هادی زاده
S3 : 13:11:30
شیرین هادی زاده 
ادبیات فرانسه
کارشناسی  
مدرس  
کتاب، فیلم، تئاتر، موسیقى، سفر 
 
۳۱ مرداد ۱۳۹۵
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مافیا بهمن کوچیک شرق دور شرق نزدیک برای کلاه آهنی‌ها ماتریوشکا