تیوال | پروفایل مرضیه سیاوش کیا
S3 : 22:07:06
مرضیه سیاوش کیا 
کارشناسی اقتصاد نظری - کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
کارمند 
سفر، نقد فیلم ،موسیقی سنتی، جان جانانم خراسان بزرگ 
باید بیشتر خودمو بشناسم 
تهران  
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سیمین و فرزان | ۵★ کلنل | ۵★ خیام | ۵★ کابوس حضرت اشرف | ۱★ نامه های عاشقانه از خاورمیانه | ۵★
کنسرت‌های ‌شرکت کرده
کیهان کلهر | ۵★