تیوال | سید محمد عابدی نسب : خــوشــحــال نــبــاش حــالــم هــنــوز خــوب نــشــده حــتــی
S3 : 20:55:39
خــوشــحــال نــبــاش

حــالــم هــنــوز خــوب نــشــده

حــتــی قــابــلــیــت هــای مــردانــه هــم کــمــکــی بــه فــرامــوش کــردنــت نــکــرد

خـــوشــحــال نــبــاش

ســرزمــیــن عــشــق تــو راه فــراری نــدارد

امــا نــه

فــرامــوش کــن

خــوشــحــال بــاش

تــحــمــل ... دیدن ادامه » نــاراحــتــی ات را نــدارم

بــخــنــد

بــیــشــتــر بــخــنــد

خــودت خــوب مــیــدانــی کــه

بــیــمــار خــنــده هــای تــو ام

بــیــشــتــر بــخــنــد

بــیــشــتــر بــخــنــد


پ.ن 1 : منی که قرار بود یک تنه تمام غصه هایت را پرپر کنم حالا زیر بار نبودن هایت لــــِه شده ام ....

پ.ن 2 : دلتنگم آنچنان که اگر بینمت به کام // // خواهم که جاودانه بنالم به دامنت ( فریدون مشیری )

پ.ن 3 : پانزده روز گذشت و تو . . . . . .

باز نفس ها به شماره افتاده ،،،، مثل روزها ، مثل ساعت ها ، مثل دقیقه ها و مثل ثانیه ها

.
.
بــایــد بــرای تــقــویــمــم هــم عــصــا بــخــرم

از: یک عدد دل ِ تنگ
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

بخند بخند :)

به به سید عزیز فکر کنم بعد از عید فطر این دومین نوشته اته...
بابا چشم ما به جمال نوشته هات روشن
۲۳ فروردین ۱۳۹۱
خواهش آرش عزیز . لطف داری شما
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
مرسی امیر جان
۱۳ خرداد ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید